Formål

Vesterbrospejdernes formål er at oplære børn og unge til selvstændighed, medansvar, demokratisk livsholdning og mellemfolkelig forståelse. Som spejder lærer man at fungere i mange sammenhænge, fx i sin patrulje med jævnaldrende børn, hvor den voksne leder har fortalt, hvordan en opgave skal løses, og så er det op til patruljen at få løst den på bedste vis og med størst tilfredshed. En spejder lærer desuden at tage aktivt del i sit samfund – både lokalt og globalt – og være en del af et demokrati. En spejder lærer at klare sig selv og stå på egne ben.

Værdier

Spejdergruppens ledere definerede sammen i januar 2014 gruppens værdier. En gang årligt afholdes lederdag, hvor vi gennemgår værdierne, introducerer nye ledere til dem og tager temperaturen på, om de stadig giver mening.

 • Vesterbrospejderne leger urbant og i naturen
  • Vi tager udgangspunkt i byens rum i vores aktiviteter, og vi finder naturen på stenbroen. Uden døre er der højt til loftet, og der er frisk luft. Vi følger årets gang og klæder os på til vejret året rundt.
 • Vesterbrospejderne er samfundsengageret
  • Spejder handler om at give til samfundet og tage ansvar for den fælles sammenhæng. Det ses tydeligt i vores aktiviteter og arbejdsgange, hvor vi har stort fokus på miljøbevidsthed community-projekter og deltagelse i indsamlingsarbejde.
 • Vesterbrospejderne bygger venskaber og fællesskaber
  • Som spejder lærer man at være en god kammerat, og man lærer at give af sit overskud til et godt samarbejde. Og her bygges livsvarige venskaber, som får stor betydning for et liv.
 • Vesterbrospejderne giver mangfoldighed
  • Vi har fokus på menneskemøder i vores arbejde, og vi har fokus på at se mennesket i vores medmennesker. Vi ønsker en verden med bredde og plads til alle, og det forsøger vi at give videre til alle spejderne.
 • Vesterbrospejderne er læring for livet
  • Selvom man har været spejder i mange år, kan man stadig dygtiggøre sig. At være spejder er læring for livet, også spejderledere udfordres og bliver bedre til at være spejderleder. Det er meget essentielt, at man konstant er i udvikling som spejder.

Bliv frivillig

Bliv en del af Vesterbrospejdernes fællesskab, mens du udvikler dine evner inden ledelse, aktivitetsudvikling, kommunikation og alt muligt andet. Vi har lige nu flere ledige stillinger hos Vesterbrospejderne. Om du har erfaring med spejder eller ej, hører vi gerne fra dig.